Sen – Jum : 09.00–20.00 WIB|Sab : 09.00–18.00 WIB
Jln. Prof. Dr. Moestopo No. 175 Surabaya
sbyskincentre@yahoo.co.id
(031) 599 9595

Jadwal

Hari Jam Nama Dokter Informasi Tambahan
Senin 09.00 – 12.00 Dr. Putri Hendria Wardhani, SpKK
10.00 -12.30 Dr. Ary Widhyasti, SpKK
13.00 – 18.00 Dr. Ni Putu Susari Widianingsih, SpKK
14.00 – 16.00 DR. Dr. M.Y. Listiawan, SpKK (K)
17.00 – 20.00 Dr. Bagus Haryo Kusumaputra, SpKK
18.30 – 20.00 Dr. Irmadita Citrashanty, SpKK
Selasa 09.00 – 12.00 Dr. Putri Hendria Wardhani, SpKK
10.00 -12.30 Dr. Ary Widhyasti, SpKK
13.00 – 16.00 Dr. Ni Putu Susari Widianingsih, SpKK
14.00 – 16.00 Dr. Trisniartami S., SpKK
DR. Dr. M.Y. Listiawan, SpKK (K)
16.00 – 18.00 Dr. Irmadita Citrashanty, SpKK
17.00 – 20.00 Dr. Bagus Haryo Kusumaputra, SpKK
18.00 – 20.00 Dr. Ary Widhyasti, SpKK
Rabu 09.00 – 12.00 Dr. Putri Hendria Wardhani, SpKK
10.00 -12.30 Dr. Ary Widhyasti, SpKK
13.00 – 18.00 Dr. Ni Putu Susari Widianingsih, SpKK
14.00 – 16.00 Dr. Trisniartami S., SpKK
16.00 – 18.00 Dr. Sawitri, SpKK(K)
18.30 – 20.00 DR. Dr. M.Y. Listiawan, SpKK (K)
Kamis 09.00 – 12.00 Dr. Putri Hendria Wardhani, SpKK
10.00 -12.30 Dr. Ary Widhyasti, SpKK
13.00 – 18.00 Dr. Ni Putu Susari Widianingsih, SpKK
14.00 – 16.00 DR. Dr. M.Y. Listiawan, SpKK (K)
14.00 – 16.00 Dr. Trisniartami S., SpKK
17.00 – 20.00 Dr. Bagus Haryo Kusumaputra, SpKK
18.30 – 20.00 Dr. Irmadita Citrashanty, SpKK
Jum’at 10.00 – 12.30 Dr. Ary Widhyasti, SpKK
13.00 – 18.00 Dr. Ni Putu Susari Widianingsih, SpKK
14.00 – 16.00 Dr. Sawitri, SpKK(K)
18.00 – 20.00 DR. Dr. M.Y. Listiawan, SpKK (K)
Sabtu 12.00 – 16.00 Dr. Irmadita Citrashanty, SpKK (Minggu I,III, V)*
09.00 – 16.00 Dr. Ary Widhyasti., SpKK (Minggu II,IV)*
09.00 – 12.00 Dr. Fitri Abdullah Jawas., SpKK
 09.00 – 12.00 Dr. Bagus Haryo Kusumaputra, SpKK